home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


waterzolder

 

waterzolder

Een waterzolder is bij een boerderij een zolder die bij hoog water als stal kan worden ingericht. Bij de waterzolder is een kleine gedeelte van de zolder versterkt om het vee (tijdelijk) te kunnen dragen. 

De noodzaak van een hoge, inpandige ruimte die bij hoog water als stal kon worden gebruikt, werd door de forsere en frequenter optredende overstromingen steeds groter. Een oplossing voor de boer was de waterzolder
Vaak werd de waterzolder gevormd door een gedeelte van de zolder te voorzien van een zware vloer.
Waterzolders werden niet permanent gebruikt, maar waren wel permanent aanwezig. Voor het aanbrengen van de waterzolder moest de constructie worden verzwaard. Waterzolders werden vaak aangebracht tegen de brandmuur die het woongedeelte van de stal scheidde. Wanneer de buitenmuren voldoende hoogte hadden, kon de waterzolder over de gehele lengte boven de bestaande stal worden aangebracht.

Zie verder bij vloedschuur.