home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vlinder

 

vlinder

Een vlinder is een in een bepaalde vorm gezaagde houten plank die op de formeelconstructie t.b.v. het metselen van een ellipsboog is aangebracht. 
Tijdens het metselen wordt de draad over de ronding van de vlinder gespannen zodat de voegen van de boog steeds haaks op de omtrek staan. De vorm van de vlinder is niet willekeurig maar geconstrueerd als "ontwondene" uit punten op de omtrek van de ellips.


formeel en vlinder, boek s.p. botman constructieleer voor de timmerman 1953;
klik voor groter:


Met dank aan Piet Hoekman bouwkundig advies.

Verg. vlinderen (een geheel ander onderwerp).