home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


vaart

 

vaart

Een vaart is een tocht die ook voor scheepvaart gebruikt kan of kon worden. Een vaart heeft een functie in de waterhuishouding van polders in de omgeving.
Veel vaarten die werden gebruikt voor bijvoorbeeld vervoer van turf, groenten of fruit van de landerijen en kassen naar de veiling of naar een verzamelpunt, worden al langere tijd niet meer als zodanig gebruikt. Daardoor was het mogelijk elk huis aan de andere zijde van de vaart van een eigen brug of bruggetje te voorzien, vooral wanneer langs de vaart ook een weg ligt.

Een ringvaart is een vaart (kanaal) rond een polder. De ringvaart kreeg soms de naam Ringsloot.
Een trekvaart is een vaart die in de zeventiende eeuw speciaal voor passagiersvervoer werd aangelegd of aangepast (Leestekens van het landschap). 
Een turfvaart (ook: deep, mond, veenwijk, wijk) is een gegraven kanaal in een turfwinningsgebied, ter ontwatering van het veen en als transportweg voor de afvoer van de turf (Leestekens van het landschap).
Een opvaart is een verbindingswater tussen de boerderij en de doorgaande waterweg (Leestekens van het landschap). 


ligging van een vaart (hier genoemd "noordeindse vaart"), tocht, ringvaart (hier genoemd "ringsloot") en zeer veel sloten; situatie 1950; klik voor groter! (topotijdreis van kadaster; geef op topotijdreis rechts bovenin uw postcode in):


Zie eventueel bij tocht, sloot, gracht.

Meer watergangen (waterlopen).