home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


stereobaat

 

stereobaat

De stereobaat wordt gevormd door de onderste trede(n) van het "onderstel" van een Dorische of Ionische tempel. 
Dit onderstel van treden wordt in zijn geheel krepidoma genoemd. De bovenste trede is de stylobaat.

Soms wordt onder zowel stereobaat als stylobaat echter ook het geheel van alle treden begrepen, als pseudoniemen voor krepidoma. Soms wordt zelfs het fundament waarop de krepidoma staat, de euthynteria, stereobaat genoemd.


plaats van krepidoma, stylobaat, stereobaat;
klik voor groter:


De term stereobaat is afkomstig van het Griekse stereos, solide, sterk, hard, en "baat" verwijst naar basis en naar lopen.

Verg. estrade.

Eng. sterobate