home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


revisietekening, revisies

 

revisietekening

1. Een revisietekening is een bouwtekening die de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekening zichtbaar maakt. 
Het woord revisie betekent herziening en is ontleend aan het Franse revision (onderzoek), dat zelf ontleend is aan het Laatlatijnse revisio (id.), een afleiding van het klassiek Latijnse revisere (opnieuw bekijken), gevormd met re (opnieuw) bij visere/videre (bekijken); bron Etymologiebank.
Eng. record drawing


2. Een revisietekening is een bouwtekening van de situatie zoals die op het moment van tekenen is, bv. om verbouwingen in de naaste toekomst aan te kunnen geven. De reden om zo'n revisietekening te maken, is omdat er van het (oudere) gebouw geen bouwtekeningen meer is.
Eng. as-built drawing


3. Een revisietekening is een bouwtekening die gemaakt wordt zodra een bepaald onderdeel op het werk gereed is. Dit gebeurt om eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke plan vast te leggen. (Eigenlijk een soort combinatie van de voorgaande betekenissen.)
Eng. as-built drawing?


4. Revisie betekent ook simpelweg "herstel" of "herziening".
Eng. revision


5. In de wereld van machines betekent revisie het nakijken en indien nodig herstellen van de machine (soort preventief onderhoud). 
Eng. overhaul, reconditioning