home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


pei-waarde

 

pei-waarde, slijtage-codering

De PEI-waarde van een tegel geeft aan in welke slijtklasse de tegel valt. PEI staat voor Porcelain Enamel Institute
Tegels kunnen gevoelig zijn voor krassen. Onder en aan onze schoenen e.d. nemen we van buiten zand e.d. mee en als we over de tegelvloer lopen kan dat vuil krassen geven. De ene tegel krast meer dan de andere. 
 
De PEI-waarde geeft aan hoe goed een tegel bestand is tegen krassend vuil. Hoe hoger de waarde is, hoe beter deze bestand is tegen krassend vuil en de mate van belopen:
- PEI 1: Krasvorming is mogelijk bij krassend vuil of hard schoeisel. Zonder of met zacht schoeisel betreden. Tegels voor licht gebruik. Toepassing in badkamers en slaapkamers.
- PEI 2: Slijtklasse voor rustig en normaal gebruik. Tegels voor licht gebruik. Zonder of met zacht schoeisel betreden. Tegels voor licht gebruik. Toepassing in badkamers, slaapkamers en in andere ruimtes waar weinig krassend vuil aanwezig is. Niet toe te passen in ruimtes die veel belopen worden of met ingangen van buitenaf zoals keuken, hal enz.
- PEI 3: Deze slijtklasse kan krassend vuil aan in normale mate. Tegels voor normaal gebruik zonder of met schoeisel. Toepassing in elke ruimte binnenshuis, dus ook in de woonkamer, keuken, entree. Kan ook op loggia en op het balkon. 
- PEI 4: Sterke slijtklasse, bestand tegen zware omstandigheden, frequent belopen en krassend vuil. Tegels voor normaal tot zwaar belopen ruimtes. Kan veel vuil en krassend materiaal aan. Toepassing in elke ruimte in huis, kantoor en restaurant, hal, cafés, winkels, showrooms, bedrijfskeukens enz.
- PEI 5: De sterkste soort. Deze slijtklasse is bestand tegen veel krassend vuil en intensief en langdurig belopen. Tegels voor zwaar belopen ruimtes, zowel binnenshuis als buitenshuis, zoals een terras, openbare ruimte, winkelcentrum, stations, luchthavens, industrievloer. Tegels zijn vorstbestendig.

Opmerking
Het beste is om een proefmonster aan te vragen van de gewenste tegel en een paar andere met verschillende PEI-waarden zodat nagegaan kan worden of de gewenste inderdaad voldoende krasbestendig is.

Het onderzoek
"De PEI waarde bij tegels wordt onderzocht door middel van een testapparaat, dat met een ronddraaiend tandwieltje over het oppervlak van de keramische tegel gaat. Met behulp van stalen kogeltjes en aluminiumpoeder als slijtmiddel wordt vastgesteld na hoeveel omwentelingen er zichtbare schade is." Aan de hand van dit onderzoek kunnen keramische tegels inte delen zijn in vijf klassen "ongevoeligheid" voor slijten: PEI 1 bij > 600 omwentelingen, PEI 2 bij > 900 omwentelingen, PEI 3 bij > 1200 omwentelingen, PEI 4 bij > 1500 omwentelingen, PEI 5 bij > 10.000 omwentelingen. 

De PEI-waarde en de UPEC-klasse
Naast de PEI-waarde bestaat ook (nog) de UPEC-klasse die uitgebreider is. De PEI-waarde is uitsluitend gerelateerd aan de "U" van UPEC (slijtage) maar we geven toch graag de volledige lijst.. 
De UPEC-classificatie is opgesteld door het Franse Centre Scientifique et Technique du Batiment waarbij de cijfers 0 tot 4 staan voor "weinig bestand tot zeer bestand tegen" en de letters staan voor: 
U = slijtvastheid (Usure à la marche); slijtage door belopen / schuren van schoenen e.d., ook bijvoorbeeld blaarvorming, delaminatie: U2, U2s, U3, U3s, U4
P = bestendigheid tegen puntbelasting, indrukking (Poinçonnement); mechanische slijtage door de indruk van meubilair, vallende voorwerpen e.d.: P2, P3, P3s, P4, P4s (max. gewicht per object resp. 100, 200, 200?, 500, 1000 kg en max. puntbelasting resp. 20, 30, 30?, 40 en 50 kg/cm2 ofwel 2, 3, 3?, 4 en 5 N/mm2)
E = waterbestendigheid, vochtbestendigheid (tenue à Eau et à l'humidité): E1, E2, E3
C = bestendigheid tegen onderhoud en chemicaliën (entretien et Chimie): C0, C1, C2.
Sommige numerieke waarden komen niet voor in de notering; soms is er een letter toegevoegd zoals bij U2s.


De relatie PEI-waarde en UPEC-classificatie ("U") zou als volgt kunnen zijn:
PEI 2: U2 (slaapkamer)
PEI 3: U2S (ingang, woonkamer, hal, gang, badkamer, keuken)
PEI 4: U3 (eerste verdieping: overloop, balkon, gedeeld kantoor, loggia, terras, vergaderruimte, conferentieruimte, gemeenschappelijk sanitair)
PEI 5: U3S, U4 (winkel, openbare vergaderzaal, bedrijfsrestaurant).

Met dank aan o.m. Novacerum, Tegelmonsters.

Verg. antislipwaarde, schrobvastheid.