home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


opbouw, de opbouw, de 8

 

Opbouw, De 8 en

De 8 en de Opbouw. Ook: De 8. De 8 was een onderdeel van het Functionalisme

"De 8 is opgericht in 1927 in Amsterdam, door Merkelbach. Deze architectenkring streefde naar een bouwkunst die uitging van de behoeften van de samenleving, en benadrukte zo de dienende functie van de architectuur. Men probeerde een maximum aan architectuur te bereiken met een minimum aan middelen. In dit opzicht lijkt die stroming op het functionalisme, en is als zodanig onder die noemer te plaatsen. 
De Opbouw was van dezelfde mening. Dit is een groepering die in 1920 is opgericht door architect Kromhout, in Rotterdam. In 1927 gingen zij samenwerken. Voor 1927 zijn mij geen bouwwerken bekend van beide stromingen. 
De eisen die zij stelden ten aanzien van de woningbouw waren inval van licht en lucht en voldoende ruimte voor de bewoners, en zij vonden dat een goed geconstrueerd huis beter is dan een mooi huis. Het motto was wel: liever mooi bouwen, maar beter lelijk en doelmatig dan een hoogstaande architectuur met slechte plattegronden.
Men paste zo min mogelijk materiaal toe, en probeerde de bouwwijze zo goedkoop mogelijk te houden, door bijvoorbeeld montagebouw toe te passen.

Kenmerken De 8 en Opbouw
- Functionalistisch
- inval van licht en lucht
- voldoende ruimte voor de bewoners
- bouwwijze goedkoop houden
(eventueel montagebouw)
- liever mooi bouwen, maar beter lelijk en doelmatig dan een hoogstaande architectuur met slechte plattegronden.


De architect Oud paste deze principes toe als directeur gemeentewerken in Rotterdam. Het product hiervan is De Kiefhoek, die in 1925 in Rotterdam werd gebouwd.
Tot de belangrijkste architecten van deze stroming behoorden onder anderen J.J.P. Oud, J. Duiker, B. Bijvoet, G.T. Rietveld, J.A. Brinkman, L.C. van der Vlugt, W. van Tijen, J. B. van Loghem, M. Stam en B. Merkelbach (1901-1961). Vanaf 1932 publiceerden zij hun ideen in het tijdschrift De 8 en Opbouw."

Ook Lotte Stam-Beese en Ernest Groosman hebben werk la Opbouw verricht bij de eerste plannen voor De Karwijhof in Nagele (Noordoostpolder). de karwijhof, nagele, noordoostpolder, alle met platte daken;
klik voor groter (museumhuizen):


Zie ook het Nieuwe Bouwen.