NVOB

NVOB is de oude naam van de Stichting BouwGarant.
NVOB stond voor Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, een algemene aannemersvereniging waar iedere bouwonderneming lid van kon zijn. Tot de vereniging behoorden vooral de kleine en middelgrote bedrijven in de bouwsector.