NEN

Uitgegeven norm door het Nederlandse Normalisatie-instituut. "Een norm is een afspraak tussen belanghebbende partijden over een product, dienst of (bedrijfs)proces."