home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


kaart van nederland

 

kaart van nederland

Een aantal interssante sites voor wat informatie over woning en omgeving:
- KadastraleKaart wordt een globaal overzicht getoond van o.m. perceeloppervlakte en -omtrek, kadastraal nummer en adres
- WOZ Waardeloket, voor de WOZ-waarde (van woningen), bouwjaar, aantal m2 e.d.
- Energielabel waar u kunt nagaan welk energielabel er op een bepaald adres is
- Ruimtelijke plannen zijn met wat moeite toegankelijk via het Omgevingsloket (was: Ruimtelijke plannen)
- TopoTijdreis (oude situaties worden getoon; toets de postcode rechtsboven in)
- Pdok (en de Viewer)
- Bepaal de hoogte in m NAP per postcode (AHN) (een prettige instelling van ahn): de hoogte in NAP wordt getoond; let op: ook de hoogten van objecten worden meegenomen, een NAP van -5.00 op straatniveau en een gebouwhoogte van 7.00 meter geeft een 2.00 m wanneer op het gebouw geklikt wordt; soms zijn er witte gebieden zonder data
- KLIC (of Graafsector)
- DINOloket voor de stratigrafie van de ondergrond (zie afbeelding voor een voorbeeld)
- ThermoGIS (voor geothermie, aardwarmte)
- BAG viewer en voor wat meer algemene gegevens op BGT viewer.

Oud: GBKN.