home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kaart van nederland

 

kaart van nederland

Een aantal interssante sites voor wat informatie over woning en omgeving:
- KadastraleKaart wordt een globaal overzicht getoond van o.m. perceeloppervlakte en -omtrek, kadastraal nummer en adres
- WOZ Waardeloket, voor de WOZ-waarde (van woningen), bouwjaar, aantal m2 e.d.
- Energielabel waar u kunt nagaan welk energielabel er op een bepaald adres is
- Ruimtelijke plannen zijn met wat moeite toegankelijk via het Omgevingsloket (was: Ruimtelijke plannen)
- TopoTijdreis (oude situaties worden getoon; toets de postcode rechtsboven in)
- Pdok (en de Viewer)
- Bepaal de hoogte in m NAP per postcode (AHN) (een prettige instelling van ahn): de hoogte in NAP wordt getoond; let op: ook de hoogten van objecten worden meegenomen, een NAP van -5.00 op straatniveau en een gebouwhoogte van 7.00 meter geeft een 2.00 m wanneer op het gebouw geklikt wordt; soms zijn er witte gebieden zonder data
- KLIC (of Graafsector)
- DINOloket voor de stratigrafie van de ondergrond (zie afbeelding voor een voorbeeld)
- ThermoGIS (voor geothermie, aardwarmte)
- BAG viewer en voor wat meer algemene gegevens op BGT viewer.

Oud: GBKN.