home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


iconografie

 

iconografie

Ook: beeldbeschrijving. Iconografie in zijn algemeenheid bestaat globaal uit vier fasen: 
- pre-iconografie of pre-iconografische beschrijving houdt zich bezig met het beschrijven van de afbeelding zelf (wat komt er allemaal op voor, zonder verbanden te leggen of te interpreteren)
- iconografische beschrijving brengt de elementen van de voorstelling met elkaar in verband, formuleert een thema; geeft nog geen diepere betekenis
- iconografische interpretatie verklaart de (diepere) betekenis van de afbeelding en van onderdelen daarvan (symbolische voorwerpen, wat heeft de kunstenaar expliciet bedoeld)
- iconologische interpretatie geeft de diepere betekenis van de voorstelling zoals niet expliciet door de kunstenaar is bedoeld of aangegeven.

Het zal duidelijk zijn dat vooral de iconografische en iconologische interpretaties nogal eens verzanden in allerlei verklaringen en betekenissen die wellicht nooit door de kunstenaar zo bedoeld zijn (kende de kunstenaar de diepere betekenis van symbolen? schilderde de kunstenaar niet gewoon zoals zijn tijdgenoten? hoe weet je wat een kunstenaar expliciet bedoeld heeft? hadden symbolen in de tijd van de kunstenaar dezelfde betekenis als nu?).

Bron R. van Straten, Inleiding in de Iconografie, Bussum, 1985; met dank aan M.T. van de Kamp Kunstcontext.