home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


dove gevel

 

dove gevel, dove muur

Een dove gevel is een gevel met ramen maar zonder te openen delen (de ramen kunnen dus gewoon niet open). Soms wordt ook een glasgevel of een andere geluiddichte gevel die vr de eigenlijke gevel als geluidsscherm is geplaatst een dove gevel genoemd. Gezien de betekenis in de zin van de Wet Geluidshinder (door de overheid benoemd als Wet Geluidhinder) dat een gevel pas een gevel is als er te openen delen zijn, zou een dove gevel ook omschreven kunnen worden als een gevel die z is opgebouwd, dat de ruimte aan de buitenzijde van zo'n gevel niet als "buitenruimte" kan worden aangemerkt, dus waar je niet kunt zitten of daar vandaan ventileren.

"In het Bbl [Besluit bouwwerken leefomgeving] wordt dit begrip vervangen door 'niet-geluidgevoelige gevel'. Aan de geluidswering van een dergelijke gevel wordt een 3 dB strengere eis gesteld. Daar staat tegenover dat openingen in een niet-geluidgevoelige gevel mogelijk zijn, mits zij met een bouwkundige constructie worden afgeschermd." (M+P raadgevende ingenieurs)

"De geluidsbelasting door spoor- en wegverkeer moet je toetsen ter plaatse van een gevel. Als deze dus geen te openen delen heeft, is het volgens de Wet Geluidshinder geen gevel en hoef je hier niet te toetsen. Veel plannen worden de laatste tijd op deze wijze gerealiseerd."
Grappig dat de naamgeving van bouwonderdelen
doorsijpelt in de politiek.

De wet zegt het volgende over een dove gevel (art 1.b.4 van de Wet Geluidhinder; zoals gebruikelijk zeer helder):
- "een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A)"
- "een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte." 


geluidswal, glasgevel met glazen geluidsscherm (innax):


Met dank aan Tideman akoestiek / lawaaibeheersing en Bouw- en Woningtoezicht

Verg. blinde gevel.