home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


gebouw

 

gebouw

Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
Zie ook bijvoorbeeld gebouwfunctie (gebruiksfunctie).