gebouw

Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
Zie ook bijvoorbeeld gebouwfunctie (gebruiksfunctie).