home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


fungicide, schimmeldoder

 

fungicide

Een fungicide is een bestrijdingsmiddel van schimmels (zwammen, fungi). Een fungicide doodt de schimmels. 

De term fungicide is ontleend aan het Latijnse fungus (zwam, paddestoel) en het Franse -cide (doder), van het Latijnse -cida (snijder, doder, moordenaar), van -cidere, caedere (neerslaan, slaan, houwen); bron Online Etymology Dictionary.

Eng. fungicide