home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help a.u.b. vogel/wildopvang Delft...!


fungicide, schimmeldoder

 

fungicide

Een fungicide is een bestrijdingsmiddel van schimmels (zwammen, fungi). Een fungicide doodt de schimmels. 

De term fungicide is ontleend aan het Latijnse fungus (zwam, paddestoel) en het Franse -cide (doder), van het Latijnse -cida (snijder, doder, moordenaar), van -cidere, caedere (neerslaan, slaan, houwen); bron Online Etymology Dictionary.

Eng. fungicide