fungicide

Een fungicide is een bestrijdingsmiddel van schimmels (zwammen, fungi). Een fungicide doodt de schimmels. 

De term fungicide is ontleend aan het Latijnse fungus (zwam, paddestoel) en het Franse -cide (doder), van het Latijnse -cida (snijder, doder, moordenaar), van -cidere, caedere (neerslaan, slaan, houwen); bron Online Etymology Dictionary.

Eng. fungicide