home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


executiewaarde

 

executiewaarde

De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop door de hypotheekbank. Deze verkoop kan via openbare verkoop van het huis op een veiling plaatsvinden, maar de eigenaar kan ook zelf voor onderhandse verkoop zorgen. Onderhandse verkoop door de eigenaar moet wel snel gebeuren, want de bank gaat meestal vrij spoedig over tot openbare verkoop.

Wanneer een aantal maanden (vaak drie maanden) het maandelijkse bedrag voor de hypotheek niet aan de bank is voldaan, kan de bank (na aanmaningen) de deurwaarder opdracht geven de eigenaar uit het huis te zetten en tot executieverkoop overgaan. Meestal is hiervoor geen gerechtelijk vonnis vereist (e.e.a. kan vermeld staan in de hypotheekakte).

De executiewaarde is meestal aanzienlijk lager dan de waarde in vrije verkoop, zeker wanneer de woning verhuurd is door de eigenaar. Afhankelijk van de markt is de executiewaarde slechts 70% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop. Vaak zal de eigenaar met een (forse) schuld geconfronteerd worden.Eng. forced-sale value, value when sold by enforced sale, value when sold by foreclosure sale (Am.)