home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


diafragma, opgemetselde dwarsboog

 

diafragma

Een diafragma is een dwarsboog met opgemetseld muurwerk van geringe hoogte, een soort tussenschot. Het diafragma komt o.m. bij Romaanse kerken voor. Doel van het diafragma is de grote gewelfvlakken van elkaar te scheiden. De krachten van het gewelf leiden via de opgemetselde muur erboven naar de boog te leiden en vandaar naar de aanzetsteen en naar de kolom of muur.


diafragma (george nick):


Met dank aan "Termen en begrippen in de bouwkunst" van Koch/Kotting, 1971.

Verg. scheiboog.

Eng. diaphragm (let op: een diaphragm wall is een diepwand)