home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


deksloof

 

deksloof

Een deksloof is een horizontale betonnen, stalen, houten of kunststof balk waarmee de bovenkant van een damwand of beschoeiing wordt bedekt.
Het doel van de deksloof is tweeledig: 
- verhoging van de vormvastheid van de damwand of beschoeiing
- het verkrijgen van een rechte afdekking van de profielen van de damwand of beschoeiing.

De deksloof is meestal van hetzelfde materiaal als de damwand. Indien de damwand niet zuiver in een lijn geheid is (de toppen van de damwanddelen staan niet één horizontale lijn), verdient een gewapend betonnen deksloof de voorkeur boven een stalen deksloof. Soms wordt een betonnen deksloof in het werk gestort (tweede foto). 
Bij een metselwerk kademuur kan een metselwerk of granieten deksloof worden toegepast als dat fraaier is. Bij houten damwandplanken wordt vaak een (hard)houten deksloof toegepast.


kunststof deksloof en houten wrijfgording bij een kunststof beschoeiing (prolock):


deksloof, gestort beton, damwand nieuw sandoel; klik op de afbeelding voor groter (waterschap brabantse delta):


deksloof van hout bij een houten damwand/beschoeiing (bakker houthandel):


gewapend betonnen deksloof (tu delft):


Afkomst van de term sloof: het Middelnederlandse sloven (schuiven over) is afgeleid van het zelfstandig naamwoord sloof of slove (voorwerp dat ergens overheen of omheen glijdt of dat iets bedekt); bron Etymologiebank.

Verg. wrijfgording (aan de zijkant, de waterkant, van de damwand, kade of beschoeiing).

Eng. wale, waling