home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


constructiebeton

 

constructiebeton

Constructiebeton is elke betonsoort, gewapend of voorgespannen, die toegepast wordt voor dragende constructies.
Een bekend constructiebeton is Constructiebeton-100 van Beamix.


betonnen kern "hoogbouw" van constructiebeton :


De term constructie is afkomstig van het Franse construction (bouw; gebouw), uit het Latijnse constructio (opbouw; zinsconstructie) bij het werkwoord construere (verleden deelwoord constructus; samenvoegen, verbinden, opstapelen, bouwen), gevormd uit com- (samen, met) en struere (bouwen, oprichten); bron Etymologiebank.
De term beton is ontleend aan het Franse béton (beton), eerder al uit het Oudfranse betun (cement, mortel) uit het Latijnse bitumen (aardpek, asfalt); bron Etymologiebank.

Eng. structural concrete