home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bouwpatholoog

 

bouwpatholoog

Waar een bouwfysicus of bouwkundige een bouwfout benoemt en verklaart, heeft de bouwpatholoog (ook een bouwfysicus) als taken:
- zoekt de oorzaak van het probleem (eventueel meer oorzaken)
- richt zich op het herstel van het probleem (afwegen van oplossingsmogelijkheden; invloed op constructie, tijd, kosten)
-
geeft hierover een neutraal advies (benoemen oorzaken en herstelmogelijkheden; verhaalbaarheid kosten e.d.).

Bouwpathologie is de op gebouwen gerichte "helende" wetenschap die de oorzaken en de aard van bouwfouten behandelt en de veranderingen in het gebouw die er het gevolg van zijn (naar analogie van de medische patholoog). 

Bureaus die bouwpathologie kunnen toepassen zijn o.m.:
- Bureau voor Bouwpathologie BB 

- EGM adviseurs 

- Techno Consult 

Eng. building pathologist