home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


bouwhub

 

bouwhub

Een bouwhub is een buiten de stad gelegen locatie waar materiaal (incl. materieel) voor de bouw wordt verzameld en opgeslagen om op een later moment gedistribueerd (of opgehaald) te worden en op de bouwplaats gebruikt te worden. Een bouwhub is een logistiek element aan de rand van de stad: vanuit de bouwhub worden op een "schone, emissievrije" manier op het juiste moment verschillende materialen gedistribueerd naar de bouwplaats.

Hub is Engels voor middelpunt, as, naaf, kern, centrum. De hub zit als een spin in het centrum van een logistiek web. En inderdaad is het belangrijk dat de logistiek medewerker in een bouwhub connecties heeft met zowel aanvoer (bijvoorbeeld de leverancier) als afvoer (bijvoorbeeld de klant) en alle bijkomende en tussenliggende delen.

Voordelen van een bouwhub
- logistiek: de beladingsgraad van de vrachtwagens kan hoger zijn (vollere vrachtwagens omdat voor meer bouwprojecten materiaal kan worden aangeleverd bij de bouwhub; vollere wagens naar de bouwplaats omdat materialen meegenomen kunnen worden die op verschillende momenten en van verschillende leveranciers bij de hub zijn aangeleverd)
- logistiek en wachttijd: materialen van verschillende leveranciers kunnen op het gewenste tijdstip vanuit de hub worden aangeleverd op de bouwplaats (just-in-time; de aanleverstromen zijn efficiŽnter)
- productiviteit en wachttijd: minder wachten op materiaal kan het project goedkoper maken en de projectduur verkleinen; meer werkplezier omdat men zich meestal ergert aan onnodig wachten
- flexibiliteit leverancier: de levering bij de bouwhub kan vaak wat minder strak geregeld zijn, omdat vanuit de hub toch op een later moment distributie plaatsvindt (aanlevering op een geschikt moment voor fabrikant / leverancier)
- duurzaamheid: minder zware transporten naar de bouwplaats; geen zwaar en milieuverontreinigend verkeer in de stedelijke omgeving (met milieuvriendelijke wagens kunnen al of niet kleinere hoeveelheden naar de bouwplaats worden gebracht; in de binnenstad is vaak geen plaats voor grote vrachtwagens; minder files door opstoppingen als gevolg van zwaar vervoer)
- besparen tijd: grotere vrachtwagens zijn sneller uitgeladen bij een bouwhub dan bij de vaak moeilijk bereikbare bouwplaats (zeker binnen de stad worden niet graag straten afgesloten voor de aanvoer van materialen; de vaak korte tijdspannes (timeslots) voor aanlevering zijn bij kleinere wagens mogelijk niet nodig)
- bouwlogistiek: past goed in een bouwlogistiek plan dat door steeds meer steden bij bouwprojecten wordt geŽist (duurzamer en slimmer vervoer, minder hinder voor bewoners)
- verzamelen bouwafval: afval van de bouwplaats kan aan de regelmatige, kleinere transporten naar de bouwhub worden meegegeven
- verzamelen sloopafval: voor hergebruik kan de bouwhub fungeren als centraal verzamelpunt in de regio (bij een goede registratie kan daardoor aanzienlijk meer gebruik worden gemaakt van te hergebruiken materiaal; er is steeds meer vraag naar het hergebruiken van bouwproducten; door de bouwhub kan veel meer materiaal voor hergebruik verzameld worden en wordt de kans steeds groter dat dat aanbod aan de oplopende vraag kan voldoen; eventueel kan er een soort keuring plaatsvinden of materiaal voor een extra leven bruikbaar is)
- materialenpaspoort: de bouwhub kan door de digitale registratie een rol spelen bij het materiaalpaspoort 
- prefab: in bepaalde gevallen kan de bouwhub ook als voor-assemblage fungeren bij de prefab-industrie
- eventueel kan personeel de auto parkeren bij de bouwhub en van daaruit in kleine groepen naar de bouwplaats gaan
. soms is het mogelijk bij een bouwplaats zelf een hub in te richten, zodat ook buiten openingsuren van de bouwplaats materiaal kan worden afgeleverd.

Nadelen van een bouwhub
- kosten: maakt het bouwproces waarschijnlijk toch wat duurder (locatie / grond, gebouw, opslag, extra wagenpark, extra logistiek)
- bemanning en beveiliging: in veel gevallen zal een bouwhub overdekt en beveiligd zijn, maar voor wegenbouw en andere infrastructurele projecten kan eventueel een tijdelijke, open locatie ook geschikt zijn
- externe eisen: de gemeente kan teveel eisen stellen aan bijvoorbeeld het soort vervoer of de tijdstippen (de gebruikers van de bouwhub worden met extra zorgen en kosten opgezadeld en bouwprojecten worden weer duurder)
- werkplezier, wanneer personeel centraal wordt "opgevangen" bij de bouwhub: de tijd dat personeel onderweg is van huis naar bouwplaats, is langer (wachten op collega's; het werkplezier kan verlaagd zijn ťn de kosten van een bouwproject kunnen daardoor juist oplopen; je krijgt niet meer de juiste mensen voor je bouwproject omdat die afhaken).