betonsteen algemeen 


Betonsteen


Dank zij de mechanisatie en de automatisering die bij het verwerken en behandelen van cementbeton is ingetreden kunnen tegenwoordig metselstenen gefabriceerd worden en dit tegen zeer interessante prijzen. 

Bij de fabricage kan men naar wens wijzigingen aanbrengen aan de vorm en de afmetingen, het soortelijk gewicht, de drukweerstand, de thermische geleidbaarheid de geluidsisolatie enz. 

Fabricage 

In de fabricage onderscheidt men vier stadia: 


Blokken voor metselwerk NBN 538

Blokken voor dragend metselwerk zullen de nodige druksterkte moeten hebben, deze blokken zijn meestal te vinden in de halfzware en zware betonstenen. Naast blokken zijn er gewapende betonelementen met een hogere druksterkte en geschikt als dragende muur.


Soorten betonsteenVoorbeelden zijn:

Er is een enorme verscheidenheid aan mogelijkheden, waardoor de in de hier gebruikte getallen als indicatief beschouwd moeten worden.

       

soort

volumieke
massa
(droog)
[kg/m3]
represen-tatieve
druk-sterkte
[N/mm2]
dragend
metselwerk
cellenbeton 300 tot 800 2 tot 6  onder voorwaarden 2)
argex-blokken:
topargex
ca. 950 2 tot 6 onder voorwaarden 2)
silicaatsteen:
holle, lijmblok
ca. 1200 10-15 nee (alleen voor binnenmuren?)
silicaatsteen: 
volle, lijmblok
ca. 1800 15  ja
bims-betonsteen 700-800 3 tot 4,5 nee?


soort thermische
isolatie
vuurvast 1) hechting met
pleister-werk
nagelbaar, zaagbaar,
in te boren
cellen-beton zeer goed zeer goed goed goed
argex-blokken:
topargex
goed zeer goed goed matig
silicaat-steen:
holle, lijmblok
goed goed goed (met voorstrijk-middel) goed
silicaat-steen: 
volle, lijmblok
goed goed goed (met voorstrijk-middel) goed
bims-betonsteen goed ? goed goed


1) Afhankelijk van de dikte, bijvoorbeeld een vol argexblok van 190 mm dik heeft een brandweerstand Rf van 6 terwijl een vol blok van 90 mm een Rf van 1 tot 2 heeft.
2) Gelijmde cellenbetonblokken van het type C3 en C4 zijn geschikt voor het bouwen van draagmuren tot 5 verdiepingen of meer.Decoratieve betonsteen

Tot slot willen we vermelden dat er ook decoratieve betonsteen bestaat die geschikt is als gevelsteen, bv. argexblokken in gekloven textuur (foto rechts) of gekloven betonsteen (Split-Bloc genoemd) en andere zeer verzorgde betonproducten geschikt voor binnen en buiten parament.