home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bemonsteringsmethode, bemonsteringswijze

 

bemonsteringsmethode

Ook: bemonsteringswijze. De bemonsteringsmethode is de manier waarop een representatief deel van een hoeveelheid stof (in de bouw bijvoorbeeld "grond") verkregen wordt. De bemonsteringsmethode geeft dus aan op welke wijze en onder welke omstandigheden het monster is genomen, o.m. voor een later uit te voeren analyse. 
Vaak worden meer monsters genomen om een meer representatief beeld te kunnen vormen. Monsters van eenzelfde partij worden deelmonsters genoemd; het gemengde totaal ervan is een verzamelmonster. Eventueel kan verwezen zijn naar een norm, voorschrift of protocol, waarin de toegepaste methode is beschreven.
Voorbeelden van monsters zijn: steekmonster, deelmonster, mengmonster, verzamelmonster.

Om een representatief deel te verkrijgen is het belangrijk te weten waar het monster voor bestemd is. Het materiaal van de apparatuur waarmee het monster wordt genomen, mag de samenstelling van het monster niet beïnvloeden en moet dus ook schoon en droog zijn.

Met dank aan Aquo informatiedesk standaarden water.
Zie ook edelmanboor en bijvoorbeeld grondmonsters bij een bodemonderzoek en Dinoloket (zie afbeelding voor een voorbeeld).
Eng. soil sampling methods, soil sampling procedures