home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


beek

 

beek

Een beek is een smal, ondiep, meer of minder natuurlijk stromend water dat overal doorwaardbaar is. 
Een beek vloeit vanuit een oorsprong (bron o.d.) stroomafwaarts en leidt meestal naar een grotere beek of rivier. Beken staan soms droog. Beken zijn door de lage waterstand vaak alleen bevaarbaar voor kleine bootjes en soms in het geheel niet (tijdelijk drooggevallen, snelstromend water met obstakels, omgevallen bomen e.d.).


beek, gulp, slenaken (foto poldi rijke, wikipedia):


Zie ook Bekenstichting.

Meer watergangen (waterlopen).