home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


Arbouw

 

Arbouw

Arbouw is de eenvoudige, heldere oude naam van een kennisinstituut dat door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht is om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen.
Arbouw is opgegaan in Volandis, "het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector". (Wie verandert er nu zo'n oer-duidelijke naam als Arbouw in zoiets uitzonderlijk wanstaltigs als Volandis?) 

Historie
In het bestuur van Arbouw zaten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland (een overkoepelend orgaan dat de belangen van zeer veel bouwbedrijven behartigt), OnderhoudNL (Stichting FOSAG-NOA, een ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche), FNV Bouw  en CNV Vakmensen (beide vakorganisaties voor werknemers in de bouw).

Arbouw gaf o.m. brochures, tools, poster, films uit over arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld de bedrijfstakatlas, arbeidsinspectie (boetes in de bouw, zie Inspectie SZW), beroepenfolders (hoe veilig en gezond te werken voor verschillende beroepen in de bouw), over lawaai, medische keuringen, schadelijke stoffen, valgevaar. 

Arbouw bestond uit een aantal taakgerichte afdelingen: 

"Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)
De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling deed onderzoek naar arbeidsomstandigheden, arbovriendelijke werkmethoden en -technieken, de aard en ernst van arborisico's, beroepsziekten en ongevallen. De onderzoeksresultaten vormden regelmatig de basis voor het ontwikkelen van praktische instrumenten, normen, richtlijnen, informatiesystemen en voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers.

Bedrijfstakondersteuning (BTO)
De afdeling BTO had twee kerntaken. Enerzijds het onderzoeken van de behoeften van de bedrijfstak en anderzijds het toesnijden van de informatie die binnen Arbouw beschikbaar was op de wensen van de bedrijfstak. Daarnaast zorgde zij ervoor dat deze informatie ook daadwerkelijk op de juiste plaats terechtkwam. Om de doelgroepen te bereiken verzorgde de afdeling o.a. voorlichtingssessies en voorlichtingsmateriaal zoals folders, posters, brochures, websites en Arbouw Magazine.

Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ)
In de bedrijfstak bouw kreeg iedere werknemer periodiek een oproep van een arbodienst voor een medische keuring. De afdeling Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) van Arbouw organiseerde en coördineerde dit. Dit betekende o.a. dat BGZ de arbodiensten opdracht gaven de werknemers uit te nodigen, dat zij de arbodiensten informeerde over hoe zij de keuring dienden uit te voeren en dat zij zorg draoeg voor de betaling van de keuringen. De uitslagen van de verschillende gezondheidskeuringen konden voor Arbouw weer reden zijn tot onderzoek."

Zie uiteraard Volandis en eventueel arbo en Inspectie SZW.