home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


vereveningsleiding

 

vereveningsleiding

Soms: vereffeningsleiding. Een vereveningsleiding is een leiding die de druk vereffent (gelijkmaakt) tussen twee leidingdelen of twee leidingen. De term wordt vaak gebruikt bij de vuilwaterafvoer in een gebouw teneinde het drukverschil in de standleiding binnen de perken te houden. Vooral als er in de standleiding bochten voorkomen (n of meer zogenoemde verslepingen in de standleiding), is de vereveningsleiding vereist. "Een vereveningsleiding loopt parallel aan de standleiding en is daarmee regelmatig verbonden."

De vereveningsleiding wordt soms ontluchtingsleiding genoemd, beter is waarschijnlijk beluchtingsleiding, omdat het lucht brengt in het standleiding op de plaats waar onderdruk dreigt (vr de bochten in de standleiding, daar waar afvoerwater opeenhoopt en de lucht niet meer langs het afvoerwater naar boven kan passeren).


voorbeeld van een vereveningsleiding (i.v.m. verslepen van de standleiding) met speciale wavin as t-stukken onder 45 graden (wavin):


bij het verslepen van de standleiding (onderaan de tekening, ontluchtingsleiding) is een vereveningsleiding noodzakelijk; de t-stukken tussen normale afvoerleiding en standleiding zijn speciale t-stukken om een betere afvoer te realiseren (akavent van akatherm):


Met dank aan Wavin en Akavent/Akatherm.

Verg. vereffeningsleding bij een aardnet (een ander soort vereveningsleiding).