home

discl. / , lid NVJ

 


aanrazeren

 

aanrazeren

Ook: aanvlakken. Aanrazeren is het met metselwerk of betonspecie aanvullen van bijvoorbeeld de holten tussen de gewelfkappen. 
Aanrazeren was ook een term voor "het schuin verhogen van rechtstanden naast het gewelf."

De Instituut voor de Nederlandse taal vermeldt bij aanrazeren: "De ruimte tusschen en op gewelven met metselwerk aanvullen en met het overige gelijk maken."

Eng. (opvullen en gelijk maken) to fill up and level; 
Fr. remplir