home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


aanrazeren

 

aanrazeren

Ook: aanvlakken; soms: uitvlakken. Aanrazeren is aanvullen. Aanrazeren is bijvoorbeeld:
- het aanvullen van de holten tussen de gewelfkappen  met metselwerk of betonspecie
- het aanvullen met baksteen, mortel, zand, zand-met-kalk-mortel van de holten aan weerszijden van de bovenzijde van een nieuw gebouwd of gerestaureerd troggewelf; de vloer is in dit voorbeeld voorzien van een razeringslaag.
 
Aanrazeren was ook een term voor "het schuin verhogen van rechtstanden naast het gewelf."

Meestal gaat het om wat grotere hoogten dan bij egaliseren met egaline o.d. 

Het Instituut voor de Nederlandse taal vermeldt bij aanrazeren: "De ruimte tusschen en op gewelven met metselwerk aanvullen en met het overige gelijk maken."

Eng. (opvullen en gelijk maken) to fill up and level; 

Fr. remplir (remplage is tracering)