vinex-locatie

Ook: Vinex-uitleglocatie(?). Met Vinex-locaties worden nieuwbouwlocaties bedoeld die de regering heeft aangewezen als uitbreidingsgebied voor steden. 
Vinex is de afkorting van Vierde Nota Ruimtelijke Ordening EXtra, de naam van een woningbouwplan uit 1993 van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM, tegenwoordig het ministerie van BZK; zie volkshuisvesting)

De meeste Vinex-locaties zijn gevarieerder van bouw en daardoor interessanter dan de grootschalige nieuwbouw (revolutiebouw) uit de na-oorlogse periode.


aankondiging van de bouw van woningen op een vinex-locatie;
klik voor groter:


voorbeeld van nieuwbouw in de vinex-locatie floriande, hoofddorp


Eng. (omschrijving): Vinex residential development (designated by the government fot future urban development); Vinex-uitleglocatie is Vinex extension location