verhang

1. Ook: verval. Het verhang van een afvoerleiding of een rioolstelsel is een relatief hoogteverschil, uitgedrukt in een percentage of in mm per m (0,5% is gelijk aan 5 mm/m). Zie eventueel verder bij verval

"Het kritisch verhang is een maat voor het specifiek debiet. Het is een grootheid die wrijvingsverlies weergeeft (de korreldrukken zijn tot nul herleid) als gevolg van de stroom van een fluÔdum door een bepaald oppervlak. Als het kritisch verhang zich instelt, ontstaat een situatie waarbij de grondspanning gelijk is aan de waterspanning. De contactspanningen zullen verdwijnen. De gronddeeltjes komen in een soort zwevende toestand en worden met de stroming meegesleurd (hier ontstaat het zogenoemde loopzand)."

Met dank aan o.m het De Nayer Instituut.

Verg. afschot.

Eng. fall, slope, gradient, grade (Am.); kritisch verhang is critical gradient


2. Ook: gradiŽnt van de waterspiegel. Het verhang is het verval (waterstandsverschil ofwel het hoogteverschil tussen twee punten in de stroomrichting) van een rivier gedeeld door de afstand tussen de beschouwde punten. In de richting van de stroming geeft het verhang een gemiddelde "helling" aan van de rivier.

Een voorbeeld: "de Maas is 935 km lang en ontspringt op een hoogte van 1500 m; het tweede punt is het eindpunt van de rivier, in zee, dus hoogte 0.
De berekening is als volgt: (1500 m - 0 m) : 935 km = 1,6 m/km."

Eng. (van een waterloop) hydraulic gradient