home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


verval

 

verval

1. Het verval is het verschil in hoogte van de waterspiegel tussen twee plaatsen (bijvoorbeeld bij een stuwdam, zie groene stroom) of bij eb en vloed op eenzelfde plaats, of tussen twee punten in bijvoorbeeld een rivier.
Het verval van een afvoerleiding of een rioolstelsel is een relatief hoogteverschil, uitgedrukt in een percentage of in mm per m (0,5% is gelijk aan 5 mm/m).

Over het verval van onder meer de waterleiding van het Romeinse aquaduct van Pont du Gard: "om een gestage waterstroom met een constante snelheid te krijgen, ontwierpen de [Romeinse] ingenieurs het kanaal- en buizenstelsel zo, dat het overal precies hetzelfde verval had: over elke kilometer 24 centimeter, niet meer en niet minder". Die 24 cm over 1 km is hetzelfde als 0,24 m over 1000 m ofwel het ogenschijnlijk geringe 0,024%. Vaak is het verval van een Romeins aquaduct ca 0,2 0,3%, dus 10 maal zo hoog. Romeinse aquaducten maakten deel uit van bovengrondse waterleidingen die vaak tientallen kilometers lang waren; een te groot verval zou een enorme stuwing van de waterstroom tot gevolg hebben.

Zie eventueel ook verhang.
Verg. debiet.
Eng. tidal range, (bij een sluis) lift, (m.b.t. waterspiegel in een rivier) fall


2. Het verval is het verslechteren, het achteruitgaan van een constructie, bijvoorbeeld van een gebouw.
Eng. decay, deterioration, disrepair, decline


3. Het verval of het vervallen is het niet meer vigerend of actief zijn, bijvoorbeeld van de garantie op een product.
Eng. lapse, expiry, expiration (Am.)