trekplaat, trekbalk

1. Een trekplaat of trekbalk is een horizontale plaat of balk, die bij de verschillende spantconstructies wordt toegepast om de gebintbenen (spantbenen) bijeen te houden en daarmee om de spatkrachten op te vangen.
Trekplaten zijn bijvoorbeeld bij een Verbeterd Hollands spant twee planken aan weerszijden van de spantbenen, die de spantbenen met de makelaar verbinden en voorkomen het doorbuigen van de spantbenen.

Een trekplaat kan ook van staal gemaakt worden, zodat je met minder ruimte toe kunt (denk wel aan de brandveiligheid, staal buigt snel). 


trekplaten bij een verbeterd hollands spant aan weerszijden van makelaar en spantbenen bij een gordingenkap met makelaar (de gordingen zijn hier aan één zijde getekend):


trekbalk (trekplaat) die rust op de nog net zichtbare muurplaten; de achterste trekplaat is gebogen maar heeft toch constructief voldoende waarde (ley morgan):


Verg. trekstaaf (trekstang).

Eng. tie beam


2. Zie spijkerplaat.

Eng. tie plate


3. Een trekplaat is ook een plaat, meestal van metaal, waardoorheen een draad getrokken wordt om deze dunner te maken.