tentdak

Ook: puntdak, piramidedak. Een tentdak is een dak met vier of meer gelijkbenige driehoekige schilden, die samenkomen in één punt. 

Zie verder bij dakvormen (tentdak).
Verg. kloostergewelf.

Eng. pavillon roof; (met meer dan vier zijden) polygonal roof; soms ook: pyramidal roof; 
Du. das Zeltdach, das Pyramidendach