taatsraam

Een taatsraam is een raam waarbij de scharnieren aan de onder- en bovendorpel zijn bevestigd, vaak op ongeveer 1/3 van de breedte van het raam, soms in het midden.
Voordeel van een taatsraam is dat de uitslag of uitzwaai geringer is dan bij een raam met scharnieren aan de verticale stijl en dat ook de buitenzijde van het venster door de bewoner zelf is te wassen.
Nadeel is dat een hor er moeilijk in geplaatst kan worden: er is niet veel ruimte voor en in het raamkozijn staan vaak voorwerpen die een hor belemmeren.

Wanneer de scharnieren van het taatsraam in de verticale stijlen zijn bevestigd, dan wordt gesproken over een tuimelraam.


taatsraam met scharnieren in het midden (alcoa):


taatsraam; in kleur de "onderdelen" (bouwconnect bibliotheek):


taatsramen in hedendaagse zetting:


taatsraam, scharnieren excentrisch:


taatsraam, scharnieren in het midden (tweedehandsnet):


taats
deuren, een aantal voorbeelden van anyway doors:


Andere bekende leveranciers van taatsdeuren zijn GewoonGers en Weekamp Deuren.

De taats is de pen waar omheen de holle of gedeeltelijk uitgeholde pen van het taatsraam of de taatsdeur draait; er zijn vaak twee taatsen: bovenaan en onderaan. (Overigens, een sluisdeur is ook wel eens een taatsdeur.)
De taatskom is de kom waarin de taats draait.

Het onderdeel "taats" (spijker, metalen punt) van de term taatsraam is ontleend aan het dialectisch Franse tache, dat met het Provençaalse tacho en het Spaanse tacon berust op het Keltische tac, tach (nagel, spijker); bron Etymologiebank

Zie eventueel vele soorten vensters.

Eng. pivot window, pivoted window (let op: ook een tuimelraam wordt zo aangeduid); vertical pivot window