spudpaal

Een spudpaal is een stalen paal die als anker wordt toegepast bij bijvoorbeeld een baggermachine of zwaar machinaal onderhoud op het water, in ieder geval in ondiep water. Doel van de spudpalen is op eenvoudige wijze de boot vast te leggen op de juiste plaats. 
De spudpaal wordt mechanisch naar beneden gedrukt, voor een klein deel in de bodemvan het water, en later weer opgehaald. Het gebruik van méér spudpalen per boot geeft een nog stabieler manier van "verankeren" van de boot in de waterbodem. Ook in de pleziervaart en jachtvaart bewijzen spudpalen hun nut, bijvoorbeeld bij afmeren en bij bruggen en sluizen.

Een bijzondere toepassing van spudpalen is de Titaan waarmee bij de renovatie van de Afsluitdijk betonblokken zijn geplaatst op het talud: het ponton beweegt zich voort door middel van spudpalen die kunnen stappen / "wandelen", waardoor niet direct een boot én een ponton nodig zijn (de twee achterste spudpalen kunnen afzonderlijk bewegen; met dank aan Technisch Weekblad 2021-3).

Door heftige bewegingen op zee kan een spudpaal in zeldzame gevallen wel eens breken. Om dit euvel te vermijden heeft Royal IHC de zogenoemde Spud Guard ontworpen waarbij de bevestiging van de spudpaal van een starre verbinding in een "slappe veer" verandert.


klik op de afbeeldingen voor groter

 spudpalen bij ponton-werk bij aanleg beschoeiingen (foto joostdevree): 


twee spudpalen, nog omhoog; boot met kraan (bst dintelsas):


één van de twee spudpalen afgezonken; boot met kraan (bst dintelsas):


onderzijde van spudpaal is nog net te zien aan onderzijde van boot (euroship services):


telescopische spudpalen om
gemakkelijk en veilig af te meren; door volautomatische aanpassing aan veranderingen in de waterstand kan een schip ook voor langere tijd op de uitgeschoven palen blijven liggen (
spudpalen hollandia):

 


Verg. zolderbak/zolderschuit.

Spud is de Engelse term voor ankerstaaf, dook; de term spud is wellicht afkomstig van het Deense spyd (speer) of het Oudnoorse spjot (speer); bron Online Etymology Dictionary.

Eng. spud, spud pole