speciebaard, speciebrug, cementbaard

Een speciebrug is een laag of "koker" specie in een spouwmuur waardoor er een verbinding ontstaat tussen buitenblad en isolatiepakket bij het binnenblad. Door de brug kan water en "koude" van buitenblad naar binnenblad en ontstaat een koudebrug.

Wanneer de specie alleen maar uitsteekt in de spouwmuur, dus geen brug vormt tussen buitenblad en isolatiemateriaal bij binnenbald, is sprake van een speciebaard of mortelbaard. Nadeel van speciebaarden bij het binnenblad:
- het isolatiemateriaal sluit niet goed aan op het binnenblad (waardoor een valse spouw ontstaat, zie bij spouwmuur)
- er ontstaan naden tussen de platen isolatiemateriaal waardoor de isolatie sterk verslechtert (soms is sprake van meer dan 30% verlies aan isolatie door naden tussen de platen)
- de luchtspouw wordt te klein.

Vroeger werd bij het metselen van een spouwmuur in de spouw een horizontale lat aangebracht die na een aantal metsellagen omhoog werd gebracht. Met het omhoog bewegen van de lat werden eventuele speciebaarden en speciebruggen meegenomen tot de bovenste metsellaag. Helaas wordt deze techniek niet meer toegepast.

Verg. baard.

Eng. speciebaard is mortar snot; speciebrug is mortar bridge