ruwbouw

Ook cascobouw. Ruwbouw is de fase van een bouwwerk waarbij het geheel wind- en waterdicht is (vaak met plastic als de ruiten er nog niet in kunnen of mogen), maar nog niet afgebouwd.
Ruwbouw bevat o.m. de volgende werken: grondwerk en funderingen, riolering onder de woning, draagconstructie, binnenwanden en buitenwanden, dakconstructie, kozijnen en ramen en deuren, isolatiemateriaal, vloeren, trappen. 

Na de ruwbouw treedt de fase van afbouw in.

Soms wordt gesteld "ruwbouw is afbouw", waarmee bedoeld wordt dat gebouwd wordt met standaard modules die in de fabriek al "helemaal" afgewerkt worden, eventueel op locatie gekoppeld worden en (vrijwel) geen afbouw meer nodig hebben. Zie sommige unitbouw-voorbeelden. 

Eng. structure/shell of a building, structural work