rookcompartiment

"Een rookcompartiment is een besloten gedeelte van een gebouw, bestemd als maximaal verspreidingsgebied voor rook." Dit houdt in dat de rook van het ene deel van een gebouw (rookcompartiment) zich niet naar het andere deel mag verspreiden. Doel van deze regel is een veilige vluchtweg mogelijk te maken, mits men zich van het ene naar het andere rookcompartiment of naar buiten kan begeven.

Met Bouwbesluit 2012 is het rookcompartiment opgegaan in het begrip subbrandcompartiment: Bouwbesluit 2012 geeft hierover meer informatie.

Een deel uit Bouwbesluit 2012: "Om te waarborgen dat personen op tijd uit de ruimte kunnen komen, wordt ook een eis gesteld aan de maximale loopafstand binnen een subbrandcompartiment. Deze voorschriften komen grotendeels overeen met die voor rookcompartimenten in het Bouwbesluit 2003."

Verg. WBDBO.

Vervallen informatie:

Volgens Bouwbesluit 2003 moet een brandcompartiment worden ingedeeld in één of meer rookcompartimenten. Omdat rook zich over het algemeen sneller verspreidt dan vuur en omdat de afstand die zonder gevaar door rook kan worden afgelegd nogal beperkt is, zal een groter brandcompartiment moeten worden onderverdeeld in meer rookcompartimenten (sub-compartimenten van het brandcompartiment). Dit kan bijvoorbeeld resulteren in zelfsluitende deuren om meer rookcompartimenten te verkrijgen. Een niet-in-sub-compartimenten onderverdeeld brandcompartiment is altijd ook een rookcompartiment, omdat een brandcompartiment voldoende weerstand tegen rookdoorgang moet bieden.
"Een rookcompartiment hoeft niet alle eigenschappen van een brandcompartiment te bezitten, als er maar voldoende afscherming tegen rook is. Een rookcompartiment van een woongebouw (meer woningen in één gebouw) moeten, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw, twee toegangen hebben waar vanuit twee onafhankelijke vluchtrouten beginnen."
Tussen de rookcompartimenten onderling geldt een WRD-eis van 30 minuten (Weerstand tegen RookDoorgang).
Voor meer gegevens zie Beperking van verspreiding van rook als onderdeel van Bouwbesluit 2003 waar bijvoorbeeld ook de loopafstanden voor een veilige vluchtweg in vermeld staan.

De term compartiment (meer of minder afgesloten deel van een geheel) is afgeleid van het Franse compartiment, van het Italiaanse compartimento (afdeling, compartiment), van compartire (indelen), van het Latijnse compartiri (delen met), van com- (samen) en partiri (verdelen), van pars, 2e naamval partis (deel); bron Etymologiebank.


Eng. smoke compartment