optopper

Ook: oplanger. Een optopper is een houten verlengstuk van bv. een houten steigerpaal. 
"Een optopper moet over een afstand van tenminste 2,5 m samengaan met de paal waaraan hij wordt verbonden en tenminste op twee plaatsen, op een onderlinge afstand van tenminste 1,50 m, met touw of andere doelmatige verbindingsmiddelen aan de paal zijn bevestigd."Met dank aan NVVK Veiligheidskunde.

Verg. optoppen, oplanger (andere betekenissen van oplanger), korteling (steigergat).

Eng. futtock