mindmapping

Mindmapping is het maken van een diagram om de relaties tussen een onderwerp en de omgeving daarvan boven water te krijgen. Met mindmapping kunnen complexe zaken worden vereenvoudigd. Bij mindmapping gaat het vooral om associatief denken: dat wat een relatie heeft met het plan, probleem of onderwerp. Het resultaat van mindmapping is de mindmap: een tekening met het onderwerp in een wolkje in het midden en de gevonden taken, aspecten, ideeŽn, problemen als eigen wolkjes er omheen, met een lijn naar het centrale onderwerp en de relatie die erbij hoort. Uitgaande van die tweede-categorie-wolkjes ontstaan weer andere ideeŽn (en dus wolkjes) en zo voort. 

De tekening kan worden gemaakt op een groot vel papier, een whiteboard (met markers en gele zelfklevende memovelletjes) of digitaal met de computer (wat het toevoegen en aanpassen van de mindmap eenvoudiger maakt). Het gaat niet om een mooie grafische presentatie of wollige tekst, maar om het centrale onderwerp en wat ermee samenhangt. Gebruik dus bij mindmapping trefwoorden ("kreten") en eventueel symbolen; laat "wolkjes" los staan zolang de relatie nog niet duidelijk is. Vanzelf ontstaan boomstructuren vanuit het centrale gegeven. Probleemgericht denken wordt op deze manier ook resultaatgericht: door het probleem te tekenen en relaties te leggen vraagt het automatisch om invulling van de oplossing.

Toepassingen van mindmapping zijn o.m.:
- bij brainstormsessies om een probleem te verduidelijken of aspecten van een nieuw idee naar voren te brengen; het kan daarom een belangrijk onderdeel zijn van resultaatgericht denken en werken 
- voor teambuilding; mensen die in vergaderingen nooit hun mond open doen, kunnen in mindmapping-sessies met lumineuze ideeŽn komen
- als een goede training voor studenten (en scholieren) om na te denken over een onderwerp en de relaties met andere zaken en in teamverband tot resultaten te komen
- als een manier om op een snelle manier notities te maken als iemand wat vertelt (collegezaal, vergadering); zet het verhaal om in een grafische voorstelling met trefwoorden erbij. 

Mindmapping moet gezien worden als een methode, een trucje om problemen, samenhang en verschillen te ontdekken. De pogingen om mindmapping wetenschappelijk te onderbouwen lijken niet alleen vooral onzinnig maar ook zonde van de tijd en het geld.

Aan de hand van de uitgewerkte mindmap kan een planning opgesteld worden om het centrale probleem daadwerkelijk op te lossen.


voorbeeld van een mindmap;
klik op de afbeelding voor groter:


100 Reasons to mind map van Paul Foreman

Verg. moodboard (een verzameling schetsen, afbeeldingen, kreten, korte teksten e.d. om een bepaalde stijl of andere creatieve vorm uit te beelden, meestal bij de beginfase van een ontwerptraject).

Eng. mindmapping, to mindmap