mandorla

1. Een mandorla is een amandelvormige verticale omlijsting van een gehele figuur, meestal Christus of Maria: in de RK-kerk ten teken van heiligheid. Zoals een aureool een stralenkrans (nimbus) is om het hoofd, zo is de mandorla dat voor het gehele lichaam.
De amandel staat symbool voor vruchtbaarheid, zuiverheid, goddelijke genade en verborgen waarheid.


christus in een mandorla (glossary of medieval art and architecture):


christus in een mandorla op een mooie na´eve manier (corpus of romanesque sculpture in britain and ireland):de mandorla kan gevormd worden door twee cirkels met dezelfde straal te laten overlappen zodat een verticaal "oog" ontstaat, de mandorla
vesica piscis (visblaas; piscis is vis):


Eng. mandorla


2. Ook wordt het oog wel als mandorla benoemd: deze horizontale geometrische figuur wordt dan als overlapping beschouwd van twee cirkels, als samensmelting van twee werelden (bijvoorbeeld innerlijk en uiterlijk). Vandaar dat ook in New-Wave-kringen dit oog soms is te zien.