kringloop bouwmaterialen

Ook: recycle-goederen; secundair gebruik. Kringloop van bouwmaterialen is hergebruik van materialen afkomstig uit de bouw.
Verschillende varianten zijn:
- houten balken, kozijnen, hekken, trappen, dakpannen e.d. die bij sloop of renovatie vrijkomen, worden hergebruikt bij verbouwing of nieuwbouw
- beton en metselwerk wordt in kleine delen gehakt, waarna dit bsa-granulaat als grof materiaal bij de bereiding van beton kan worden toegepast (tot een zeker percentage, afhankelijk van de toepassing van het beton); bsa staat voor bouw- en sloopafval
- houtachtig materiaal dat niet in die vorm hergebruikt kan worden, kan worden verbrand in een afvalenergiecentrale (aec-centrale; vroeger afvalverbrandingsinstallatie, avi-centrale genoemd).

Afbeelding Kringloopbouwmaterialen.
Zie bijvoorbeeld oude bouwmaterialen, cradle-to-cradle (circulaire economie),