kosten koper

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning of ander onroerend goed dient te betalen. De kosten koper is in Nederland ongeveer 3% van de koopprijs. De totale kosten die voor rekening van de koper komen, zijn echter aanzienlijk hoger, maar worden niet gevat onder de term "kosten koper".

Onder "kosten koper" vallen in Nederkand de volgende kosten:
- overdrachtsbelasting (2%)
- notariskosten voor de opmaak van de akte van levering (transportakte)
- kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte).

Naast deze kosten dient de koper ook rekening te houden met (niet vallend onder de term "kosten koper"):
- makelaarskosten (als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen; als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen)
- kosten bouwkundig rapport (bij bestaande bouw)
- "advieskosten" voor het afsluiten van de hypotheek
- taxatiekosten i.v.m. aanvraag hypotheek bij de bank
- aanvraagkosten Nationale Hypotheekgarantie (NHG; 1%)
- notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
- kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte
- meestal kosten van reparatie
- eventueel kosten van verbouwing
- inrichtingskosten (waaronder ook vloerbedekking e.d.)
- verhuiskosten
- house warming party...

Met dank aan o.m. Vereniging Eigen Huis.

Zie ook hypotheekbegrippen.

Eng. buyer costs