giw (g.i.w.)

GIW stond voor Garantie Instituut Woningbouw. Het GIW had, samengevat, als doel het bevorderen van de kwaliteit van koophuizen en koopappartementen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer, het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval er iets mis gaat. 
Het Arbitrage Instituut voor GIW-woningen (AIG) beslechtte alle geschillen op grond van de koop/aannemingsovereenkomst met toepassing van de GIW Garantie- en waarborgregeling.

Het belangrijkste voordeel van het GIW garantiecertificaat was de afbouwgarantie
als de aannemer failliet ging, werd het huis zonder extra kosten afgebouwd door een andere aannemer.
Bij de koop van een huis dat binnen een project werd gebouwd bood de NVOB-aannemer meestal GIW-garantie. Bouwgarantie was in dat geval niet meer nodig en de kosten van GIW zaten over het algemeen in de totaalprijs. 

Bij verbouwen of onderhoudswerk bestond geen GIW-garantie; in dit geval kunt u terecht bij Bouwgarant.

Per 1 januari 2010 is het GIW opgeheven maar door de deelnemers voortgezet als twee verschillende instituten: Woningborg en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). De certificaten heten nu resp. Woningborg-certificaat en SWK Garantie- en waarborgregeling (SWK GWR).

Bij beide certificaten is van toepassing:
- de afbouwgarantie de zgn. afbouwwaarborg of insolventieverzekering: "de verzekeringsmaatschappij heeft hierbij de keuze tussen de afbouw van de woning, c.q. het appartementengebouw, dan wel terugbetaling van de reeds door de verkrijger betaalde termijnen, vermeerderd met rente"
- de herstelgarantie (gebrekenwaarborg): "de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden".

Vraag en antwoord woningborg GIW naar Woningborg en SWK.


Zie ook Klantgericht Bouwen