geschaafd en geploegd (g.g.)

Over geschaafd en geploegd spreken we als houten geschaafde delen voorzien zijn van messing en groef. GG-delen hebben een bolle (messing) en een holle kant (geploegd) die in elkaar schuiven.


voorbeeld geschaafd en geploegd hout (bouwmaat):


Verg. "passingen" als hol en dol, glij-anker, messing en groef, monnik en non.

Eng. planed and tongued