geschaafd en geploegd (g.g.)

Over geschaafd en geploegd spreken we als houten geschaafde delen voorzien zijn van messing en groef. GG-delen hebben een bolle (messing) en een holle kant (geploegd) die in elkaar schuiven. Om een goede groef te verkrijgen werd vroeger een speciale ploegschaaf gebruikt.


voorbeeld geschaafd en geploegd hout (bouwmaat):


Verg. een aantal vormen van "passingen" zoals messing-en-groef, geschaafd en geploegd, hol en dol, monnik en non, glij-anker.

Eng. planed and tongued