geluidshinder

Ook: geluidhinder. Zie geluidsisolatie, Wet Geluidshinder.

Eng. noise pollution, noise nuisance