chlorideklasse

Met de chlorideklassen wordt het maximaal toelaatbare gehalte aan chloriden in beton aangeduid. Dit is belangrijk te weten met het oog op de bescherming van de wapening tegen corrosie. Het maximale gehalte aan chloriden (Cl) in gewapend beton wordt uitgedrukt als percentage (massapercentage) ten opzichte van de hoeveelheid cement

De chlorideklasse hangt af van de aard van de constructie:

   
chlorideklasse
(<=  massa% Cl)
 aard van de constructie
Cl  1,0 ongewapend beton;
beton zonder wapening of ingesloten metalen (met uitzondering van corrosievaste hijsvoorzieningen)
Cl  0,40 gewapend beton al dan niet met nagerekt voorspanstaal 
Cl  0,20

voorgespannen beton (gewapend beton met voorgerekt voorspanstaal)


Naast een beperking op de maximaal toegelaten hoeveelheid chloriden heeft de omgeving ook een invloed op de eisen die aan het beton gesteld worden op gebied van duurzaamheid, zie bij milieuklasse.


Een paar publicaties:

Tekst Heidelberg Materials. Zie ook Eemsmond Betoncentrale.

Voor meer gegevens over betonaspecten.

Eng. chloride class