bronbemaling

1. Ook: droogzuiging (Vlaanderen). Bronbemaling is een bemalingssysteem voor het tijdelijk drooghouden van bouwputten
Vaak wordt simpelweg het ingesijpelde vocht weggepompt uit de bouwput. Soms wordt bronbemaling uitgevoerd door een geperforeerde buis in de grond te brengen waarin het water zich (door de pompzuiging) verzamelt en weggepompt wordt. Dit laatste wordt horizontale bronbemaling genoemd.

De mate waarin grondwater onttrokken wordt aan de bodem is fafhankelijk van de diepte van de bouwput en de doorlatendheid van de bodem.

Risico van bronbemaling: door het weghalen van het water uit de grond kunnen direct omliggende gebouwen gevaar lopen, omdat de grondspanning verandert en "trek" van de heipalen van de belendende panden kan veranderen, waardoor scheuren in de gebouwen en verzakkingen kunnen optreden. Betrek daarom altijd de omgeving van de bronbemaling bij de risicoanalyse.

Zie verder bij bemaling.

normale (verticale) bronbemaling waarbij (in dit voorbeeld) het water verzameld wordt in een buis en weggepompt wordt:


Met dank aan o.m. Abbink Boekelo.

Eng. wellpoint drainage, wellpoint draining, wellpoint dewatering