bouwperceel

Een bouwperceel is een aaneengesloten terrein waarop krachtens het bestemmingsplan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

Eng. building plot, building lot (Am.)