bel-etage, beletage
De beletage is de hoofdverdieping die boven straatniveau gelegen is. De beletage komt vooral voor bij voorname huizen en is meestal te bereiken via een monumentale trappartij. Vaak is de beletage de verdieping met de hoofdingang maar het kan ook de verdieping boven de hoofdingang zijn. De kamers op de beletage zijn meestal hoger dan de vertrekken op de andere verdiepingen.
De beletage is ongeveer een derde tot een halve verdieping gelegen boven het maaiveld; meestal bevindt zich hieronder een souterrain.

Voordelen van de beletage: 
- er is ruimte voor een kelderverdieping voor opslag e.d.
- op de beletage zelf heeft men minder hinder van koude en vocht (dan op de begane grond of in het souterrain)
- er is geen inkijk van buiten
- de ingang kan betreden worden via een monumentale trappartij (statussymbool).


beletage, keizersgracht 209 (vrienden van de amsterdamse binnenstad):


beletage (witteveen project-inrichting):


De term bel-etage is afkomstig van het Franse bel étage (mooie verdieping); de klemtoon wordt bij het uitspreken daarom op de "ta" gelegd. Er is dus geen relatie met de etage waar zich de (deur)bel bevindt. Zie verder bij verdieping.
Soms wordt de term piano nobile gebruikt voor beletage; piano nobile is de Italiaanse term voor "edele verdieping" (edel in de betekenis van aristocratisch, patricisch).
Het Duitse Hochparterre geeft ook een aardig beeld van de betekenis van de beletage: een hoger gelegen parterre.

Verg. parterre, mezzanino, verdieping.

Eng. principal floor, piano nobile, elevated ground floor, main floor